Nasze mleko


Nasz region

Podstawą każdego wyrobu z OSM Piątnica jest mleko. Jego pochodzenie, jakość, świeżość oraz smak i zapach wpływają na to, jaki będzie końcowy produkt.

Mleko wykorzystywane przez nas do wytwarzania serków, jogurtów, śmietan czy twarogów pochodzi z regionu Zielonych Płuc Polski, czystego ekologicznie obszaru Polski.


mleko_1


Gospodarstwa, z których każdego dnia odbierane jest świeże mleko położone są w dorzeczu Narwi, Biebrzy i Pisy, głównie na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz z rejonu Kurpi Zielonych.

 

 


mleko_3


Nasze gospodarstwa

OSM Piątnica skupuje mleko z ponad 2 tys. rodzinnych gospodarstw rolnych w tym 40. certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne obejmuje metody produkcji, w których istnieje m.in. zakaz używania pasz nie pochodzących z własnych gospodarstw.
Krowy od wczesnej wiosny do jesieni wypasane są na pastwiskach i łąkach  – zaś w okresie zimowym żywione są sianem z własnych upraw. Gospodarstwa te podlegają ścisłej kontroli jednostek certyfikujących,  a pozyskane od nich Mleko ekologiczne oznakowane jest unijnym symbolem produkcji ekologicznej.


W gospodarstwach  tradycyjnych zwierzęta żywione są paszami wyprodukowanymi we własnym zakresie z udziałem pasz zakupionych od zatwierdzonych i ściśle kontrolowanych przez Spółdzielnię dostawców. Istotna część mleka skupowanego przez OSM Piątnica pochodzi z gospodarstw, w których stosuje się tradycyjny wypas krów na pastwiskach i łąkach gdzie żywią się świeżą trawą. Z takiego mleka, pozyskanego z obszaru Kurpi Zielonych nasz Zakład w Ostrołęce produkuje znane wszystkim Mleko Wiejskie 1L 2% i 3,2% tł.

 

 


Nasza jakość

Od 25 lat Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy skutecznie realizuje autorski Program pozyskania mleka najwyższej jakości.

Dzięki temu większość, bo aż 90% skupowanego od rolników surowca spełnia 2-krotnie ostrzejsze wymagania jakościowe niż stanowią to przepisy Unii Europejskiej*.


mleko_2


Program obejmuje ponadto najważniejsze obszary rolnictwa zrównoważonego:

  • zmianę żywienia krów na pasze wolne od modyfikacji genetycznych (GMO)
  • dobrostan zwierząt, polegający na zapewnieniu zwierzętom odpowiednich warunków bytowania
  • ochronę środowiska naturalnego, poprzez minimalizację oddziaływania gospodarstw na otaczające  je środowisko.
* Według UE zgodnie z Rozp. 853/2004 liczba bakterii w mleku surowym nie powinna przekraczać 100 tys. w 1 ml.
Zgodnie z wewnętrzną normą OSM Piątnica zawartość bakterii w 1 ml. mleka surowego nie może przekraczać 50 tys.

 
 


mleko_4

Żywienie krów paszami wolnymi od modyfikacji genetycznych (GMO)

Od początku kwietnia 2016 r. dostawcy mleka do OSM w Piątnicy karmią swoje zwierzęta wyłącznie paszami wolnymi od modyfikacji genetycznych. Jest to działanie ściśle kontrolowane przez Spółdzielnię bezpośrednio w gospodarstwach oraz u producentów pasz dostarczających je rolnikom. Program żywienia obejmuje wszystkie grupy wiekowe zwierząt: cielęta, młodzież i krowy mleczne. Po 3 miesięcznym okresie żywienia krów paszami wolnymi od GMO, od 1 lipca 2016 r. Piątnica wprowadziła na opakowaniach swoich produktów specjalne oznakowanie.


mleko_5

Dobrostan zwierząt, czyli zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania

Dbając o dobrostan zwierząt OSM Piątnica kontroluje warunki, w których utrzymywane są zwierzęta. Zapewnienie dobrostanu przekłada się na zdrowie, dobre samopoczucie oraz wyniki produkcyjne krów mlecznych. Wielkość obór, w których przebywają zwierzęta jest dostosowana do ilości zwierząt, zapewniając tym samym swobodę ruchów, możliwość kładzenia się, wstawania, leżenia oraz stały dostęp do wody i paszy. Komfort zwierząt zapewniany jest również przez odpowiedni mikroklimat utrzymywany w oborach, na który składają się temperatura, oświetlenie, wilgotność powietrza oraz wentylacja. Ważnym elementem dobrostanu jest również zapewnienie zwierzętom stałej opieki weterynaryjnej.


mleko_6

Ochrona środowiska naturalnego, poprzez minimalizację oddziaływania gospodarstw na otaczające je środowisko

Spółdzielnia dba o ochronę środowiska naturalnego nie tylko bezpośrednio w naszych zakładach produkcyjnych, ale również oddziałując na gospodarstwa tak, aby  były przyjazne otaczającemu je środowisku. Dostawcy mleka realizują to poprzez właściwe przechowywanie nawozów naturalnych – składowanie ich na płytach obornikowych i w szczelnych zbiornikach. Dzięki temu przechowywane nawozy naturalne nie zanieczyszczają wody i gleby.