Najczęściej zadawane pytania


Co to jest GMO?

Rozwinięcie skrótu GMO to Genetically Modified Organisms czyli Genetycznie Modyfikowane Organizmy. Są to organizmy, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych, ale za pomocą inżynierii genetycznej.


Czy przepisy polskie pozwalają na stosowanie pasz z GMO?

Tak. W Polsce obwiązuje zakaz upraw roślin modyfikowanych genetycznie, przy jednoczesnym zezwoleniu na import roślin GMO i stosowanie ich w paszach dla zwierząt. Polska jako jedyny kraj w UE przygotowała Ustawę zakazującą wytwarzanie, wprowadzenie do obrotu i stosowanie w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Jednak w ostatnim czasie nastąpiła kolejna zmiana w zakresie terminu wprowadzenia w życie w/w zakazu, który został przesunięty na dzień 1 stycznia 2019 r. Mimo tego, że zakaz ten nie został wprowadzony, OSM Piątnica wdrożyła program zmiany żywienia krów na pasze wolne od modyfikacji genetycznych u swoich rolników.


Czy mleko ekologiczne jest wolne od GMO?

Tak. Certyfikat produkcji ekologicznej znajdujący się na opakowaniu Mleka ekologicznego jest gwarancją jego produkcji bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Ideą rolnictwa ekologicznego jest bowiem działalność w zgodzie z naturą. Gospodarstwa ekologiczne prowadzą tradycyjną, pastwiskową hodowlę krów, a stosowane pasze pochodzą z własnych użytków zielonych, bez stosowania środków ochrony roślin i mineralnego nawożenia.