Dlaczego bez GMO


Dlaczego mleko od krów karmionych paszami bez GMO?

Priorytetem w OSM Piątnica jest dostarczanie produktów o wysokich walorach jakościowych i zdrowotnych. Firma nieustannie wsłuchuje się w głos konsumentów dostosowując swoje produkty do ich oczekiwań.

Świadomi, współcześni konsumenci, chcąc odżywiać się zdrowo i naturalnie, poszukują produktów o czystych etykietach, wolnych od konserwantów, sztucznych barwników czy modyfikacji genetycznych (GMO).


bez-gmo_1


Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, OSM Piątnica wytwarza swe produkty z mleka pochodzącego od krów karmionych naturalnymi paszami, wolnymi od genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Według obecnej wiedzy, organizmy modyfikowane genetycznie nie są wykrywane w mleku nawet jeśli pochodzi ono od krów karmionych paszami z GMO. Niemniej OSM Piątnica, stawiając sobie najwyższe wymagania, daje wszystkim  konsumentom prawo do uzyskania pełnej informacji o produkcie. Dlatego też od 1 lipca Piątnica wprowadza dodatkowe oznakowanie informując, że jej produkty wytwarzane są z mleka pochodzącego od krów karmionych paszami bez GMO.

 

Swoim działaniem Piątnica nie zabiera głosu w dyskusji na temat, nawet pośredniego,  oddziaływania produktów genetycznie modyfikowanych na organizm człowieka. Ten obszar pozostawia do indywidualnej oceny i opinii konsumentów dając im możliwość świadomego wyboru.

 

 


bez-gmo_2


Kontrola gospodarstw
i producentów pasz

OSM Piątnica z niezwykłą starannością przestrzega przyjętych norm utrzymania najwyższej jakości pasz bez składników GMO i stosuje system kontrolujący zarówno rolników jak i producentów pasz.

W gospodarstwach odbywają się regularne kontrole magazynów paszowych oraz wyrywkowe pobieranie próbek do badania.


W efekcie Spółdzielnia ma pewność, że dostawcy mleka stosują pasze z rekomendowanej przez Spółdzielnię listy, a wyniki badań potwierdzają, że pasze umieszczone na liście są wolne od GMO. Dodatkowo firmy paszowe zobowiązane są do przestrzegania określonych systemów jakości udokumentowanych posiadaniem Certyfikatu zakładu wolnego od GMO lub Certyfikatu GMP +.